Una romana per a pesar-se les mamelles


Es va comprar una romana per a pesar-se les mamelles dos voltes a la setmana (era una valencianista de soca que  disfrutava seguint les tradicions folclóriques). En un any, el pes de les mamelles no va variar, però ella, metòdica, apuntava religiosament el registre en un llibre d’actes. A la seva mort van trobar el llibre, completament manuscrit amb els números 620 i 624 a dues columnes. Ningú va sospitar mai res.

0 comentarios:

Publicar un comentario