Cartas marcadas

Alguna vez todos lo hemos apostado todo a una sola vuelta de la ruleta antes de aprender tan siquiera las reglas del juego. Y es mejor. Luego seguimos jugando, a veces se gana, a veces se pierde, pero ya nada es igual. Con el tiempo la vida te enseña que las cartas están marcadas, los dados están cargados, y las fichas solo cambian de bolsillo pero no de chaqueta.

Alguna vegada tots ho hem apostat tot a una sola volta de la ruleta abans d'aprendre tan sols les regles del joc. I és millor. Després seguim jugant, de vegades es guanya, de vegades es perd, però ja res és igual. Amb el temps la vida t'ensenya que les cartes estan marcades, els daus estan carregats, i les fitxes només canvien de butxaca però no de jaqueta.

0 comentarios:

Publicar un comentario